Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 4. augustā iesniedza Landgericht Düsseldorf (Vācija) – Eurowings GmbH/GDVI Verbraucherhilfe GmbH

(Lieta C-365/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Düsseldorf

Pamatlietas puses

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eurowings GmbH

Atbildētāja apelācijas tiesvedībā: GDVI Verbraucherhilfe GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai pasažiera rīcībā ir “apstiprināta rezervācija” [..] Regulas Nr. 261/2004 1 [..], 3. panta 2. punkta a) apakšpunkta izpratnē, ja no ceļojuma rīkotāja, ar kuru tam ir līgumattiecības, tas ir saņēmis “citu pierādījumu” Regulas Nr. 261/2004 2. panta g) punkta izpratnē, ar kuru tam tiek solīts pārvadājums konkrētā, ar izlidošanas un ielidošanas vietu, izlidošanas un ielidošanas laiku un lidojuma numuru individualizētā lidojumā, ja ceļojuma rīkotājs nav rezervējis vietu uz šo lidojumu pie attiecīgā gaisa pārvadātāja un nav saņēmis tā apstiprinājumu?

Vai “iekāpšanas atteikums” Regulas Nr. 261/2004 4. panta 3. punkta un 2. panta j) punkta izpratnē ir tad, ja ceļojuma rīkotājs, ar kuru pasažieri ir noslēguši kompleksā ceļojuma līgumu, dažas dienas pirms paredzētā izlidošanas laika maina viņu rezervāciju uz citu lidojumu, ja pirms tam ceļojuma rīkotājs viņiem ar saistošu spēku ir apstiprinājis ar izlidošanas un ielidošanas vietu, izlidošanas un ielidošanas laiku un lidojuma numuru individualizētu lidojumu?

Vai pastāv “pamats” atteikt iekāpšanu Regulas Nr. 261/2004 2. panta j) punkta pēdējā palīgteikuma izpratnē, ja ceļojuma rīkotājs, neapspriežoties ar aviosabiedrību un neveicot “seguma rezervāciju” pasažierim, ar saistošu spēku apstiprina konkrētu, ar datumu, lidojuma numuru un lidojuma laikiem individualizētu lidojumu, taču vēlāk – dažas dienas pirms paredzētā izlidošanas laika ceļojuma rīkotājs, arī šoreiz neapspriežoties ar aviosabiedrību – maina pasažiera rezervāciju uz citu lidojumu, un aviosabiedrība to nevar ietekmēt?

Vai gaisa pārvadātāju attiecībā pret pasažieri var uzskatīt par apkalpojošo gaisa pārvadātāju Regulas Nr. 261/2004 2. panta b) punkta izpratnē, ja šim pasažierim ir līgumattiecības ar ceļojuma rīkotāju, kas tam ir apsolījis pārvadājumu konkrētā, ar izlidošanas un ielidošanas vietu, izlidošanas un ielidošanas laiku un lidojuma numuru individualizētā lidojumā, bet ceļojuma rīkotājs nav rezervējis sēdvietu šim pasažierim un tādējādi nav nodibinājis līgumattiecības ar gaisa pārvadātāju par šo lidojumu?

Vai Regulas Nr. 261/2004 4. panta 3. punkts un 7. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tādā situācijā kā šajā lietā, kur pasažieris kompleksā ceļojuma ietvaros rezervē pie tūrisma operatora savienoto reisu un tā pirmais lidojums, kuru veic atbildētāja aviosabiedrība, notiek paredzētajā laikā, bet uz otro lidojumu, kuru arī veic atbildētāja aviosabiedrība, pasažieriem tiek atteikta iekāpšana saskaņā ar Regulas Nr. 261/2004 2. panta j) punktu, norādot uz tūrisma operatora neveiktu “seguma rezervāciju”, kompensācijas apmērs ir atkarīgs no visa maršruta attāluma no pirmās izlidošanas vietas līdz pēdējam galamērķim, nevis tikai no traucētā otrā lidojuma attāluma?

____________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).