Language of document :

Appel iværksat den 5. juni 2020 af Giorgio Armani SpA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Første Afdeling) den 26. marts 2020 i sag T-654/18 – Armani mod EUIPO

(Sag C-240/20 P)

Processprog: engelsk

Parter

Appellant: Giorgio Armani SpA (ved abogada S. Martínez-Almeida og Alejos-Pita)

Den anden part i appelsagen i appelsagen: Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret (EUIPO)

Ved kendelse af 30. september 2020, afviste Den Europæiske Unions Domstol (Afdelingen for bevilling af appel) appellen og pålagde appellanten at bære sine egne omkostninger.

____________