Language of document :

Giorgio Armani SpA 5. juunil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (viies koda) 26. märtsi 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-654/18: Armani versus EUIPO

(kohtuasi C-240/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Giorgio Armani SpA (esindajad: S. Martínez-Almeida ja abogada Alejos-Pita)

Teine menetlusosaline: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 30. septembri 2019. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta apellandi kohtukulud tema enda kanda.

____________