Language of document :

Valitus, jonka Giorgio Armani SpA on tehnyt 5.6.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-654/18, Armani v. EUIPO, 26.3.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-240/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Giorgio Armani SpA (edustaja: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 30.9.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt valittajan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________