Language of document :

Odvolanie podané 5. júna 2020: Giorgio Armani SpA proti rozsudku Všeobecného súdu (prvá komora) z 26. marca 2020 vo veci T-654/18, Armani/EUIPO

(vec C-240/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Giorgio Armani SpA (v zastúpení: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, advokátka)

Ďalší účastník konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

Uznesením z 30. septembra 2020 Súdny dvor (komora príslušná prijímať odvolania) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil odvolateľke povinnosť znášať svoje vlastné trovy konania.

____________