Language of document :

Pritožba, ki jo je 5. junija 2020 vložila Giorgio Armani SpA zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 26. marca 2020 v zadevi T-654/18, Armani/EUIPO

(Zadeva C-240/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Giorgio Armani SpA (zastopnica: S. Martínez-Almeida y Alejos-Pita, abogada)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 30. septembra 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in pritožnici naložilo, da nosi svoje stroške.

____________