Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Německo) dne 7. září 2020 – TR

(Věc C-416/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Stíhaná osoba: TR

Další účastník řízení: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Předběžná otázka

Pokud jde o rozhodnutí o vydání k trestnímu stíhání osoby odsouzené v nepřítomnosti z jednoho členského státu Evropské unie do jiného členského státu, musí být ustanovení směrnice (EU) 2016/3431 , zejména její články 8 a 9, vykládána v tom smyslu, že přípustnost vydání, zejména v případě tzv. útěku, je podmíněna splněním podmínek stanovených v této směrnici dožadujícím státem?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/343 ze dne 9. března 2016, kterou se posilují některé aspekty presumpce neviny a právo být přítomen při trestním řízení před soudem (Úř. věst. 2016, L 65, s. 1).