Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 7. rujna 2020. uputio Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Njemačka) – TR

(predmet C-416/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Osoba protiv koje se vodi kazneni progon: TR

Druga stranka: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Prethodno pitanje

Kad je riječ o odlukama o izručenju u svrhu kaznenog progona osobe osuđene u odsutnosti iz jedne države članice Europske unije u drugu, treba li odredbe Direktive (EU) 2016/3431 , a osobito njezine članke 8. i 9., tumačiti na način da dopuštenost izručenja – osobito u takozvanom slučaju bijega – ovisi o tome ispunjava li država moliteljica pretpostavke iz Direktive?

____________

1 Direktiva (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (SL 2016., L 65, str. 1.)