Language of document :

A Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Németország) által 2020. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – TR

(C-416/20. PPU. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Terhelt: TR

Másik fél az eljárásban: Generalstaatsanwaltschaft Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Európai Unió valamely tagállamából származó, távollétében elítélt személynek egy másik tagállam számára büntetőeljárás lefolytatása céljából történő átadására vonatkozó határozatok esetében úgy kell-e értelmezni a 2016/343 irányelv1 rendelkezéseit, különösen annak 8. és 9. cikkét, hogy az átadás megengedhetősége – különösen úgynevezett szökés esetén – attól függ, hogy a megkereső állam teljesíti-e az irányelvben meghatározott feltételeket?

____________

1 A büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme egyes vonatkozásainak és a tárgyaláson való jelenlét jogának megerősítéséről szóló, 2016. március 9-i (EU) 2016/343 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2016. L 65., 1. o.),