Language of document :

Üldkohtu 23. septembri 2020. aasta otsus – BASF versus komisjon

(kohtuasi T-472/19)1

(Inimtervishoius kasutatavad ravimid – Inimtervishoius kasutatavate, oomega-3-rasvhapete etüülestreid sisaldavate ravimite müügiluba – Müügiloa tingimuste muutmine – Direktiivi 2001/83/EÜ artikli 116 esimene lõik – Ilmselge hindamisviga – Proportsionaalsus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: BASF AS (Oslo, Norra) (esindajad: barrister E. Wright ja advokaat H. Boland)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: L. Haasbeek ja A. Sipos)

Ese

ELTL artikli 263 alusel esitatud nõue tühistada komisjoni 6. juuni 2019. aasta rakendusotsus C(2019) 4336 final, milles vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artiklile 31 käsitletakse selliste inimtervishoius kasutatavate ravimite müügilube, mis sisaldavad oomega-3 rasvhapete etüülestreid ning on ette nähtud suukaudseks kasutamiseks teisese ennetamise eesmärgil pärast müokardiinfarkti.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud, sealhulgas ajutiste meetmete kohaldamise menetlusega seotud kohtukulud, välja BASF AS-lt.

____________

1 ELT C 305, 9.9.2019.