Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 23 septembrie 2020 – BASF/Comisia

(Cauza T-472/19)1

„Medicamente de uz uman – Autorizație de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman care conțin esteri etilici ai acidului omega-3 – Modificarea termenilor autorizației – Articolul 116 primul paragraf din Directiva 2001/83/CE – Eroare vădită de apreciere – Proporționalitate”

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: BASF AS (Oslo, Norvegia) (reprezentanți: E. Wright, Barrister și H. Boland, avocată)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: L. Haasbeek și A. Sipos, agenți)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se urmărește anularea Deciziei de punere în aplicare C(2019) 4336 final a Comisiei din 6 iunie 2019 privind, în cadrul articolului 31 din Directiva 2001/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului, autorizațiile de introducere pe piață a medicamentelor de uz uman care conțin esteri etilici ai acidului omega-3 pentru administrare orală în prevenția secundară după infarctul miocardic.

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Obligă BASF AS la plata cheltuielilor de judecată, inclusiv a celor aferente procedurii măsurilor provizorii.

____________

1     JO C 305, 9.9.2019.