Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 23. septembra 2020 – BASF/Komisija

(Zadeva T-472/19)1

(Zdravila za uporabo v humani medicini – Dovoljenje za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo omega-3 etilestre – Sprememba pogojev dovoljenja za promet z zdravilom – Člen 116, prvi odstavek, Direktive 2001/83/ES – Očitna napaka pri presoji – Sorazmernost)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: BASF AS (Oslo, Norveška) (zastopnika: E. Wright, barrister in H. Boland, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: L. Haasbeek in A. Sipos, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Izvedbenega sklepa Komisije C(2019) 4336 final z dne 6. junija 2019, ki se v okviru člena 31 Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta nanaša na dovoljenja za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, ki vsebujejo omega-3 etilestre, za oralno uporabo v sekundarni preventivi po srčnem infarktu.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družba BASF AS nosi stroške postopka, vključno s postopkom za izdajo začasne odredbe.

____________

1     UL C 305, 9.9.2019.