Language of document :

Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 24. septembra 2020 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesgerichtshof - Nemčija) – kazenski postopek zoper XC

(Zadeva C-195/20 PPU)1

(Predhodno odločanje – Nujni postopek predhodnega odločanja – Pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah – Evropski nalog za prijetje – Okvirni sklep 2002/584/PNZ – Učinki predaje – Člen 27 – Možnost pregona zaradi drugih kaznivih dejanj – Pravilo specialnosti)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesgerichtshof

Stranka v kazenskem postopku v glavni stvari

XC

Ob udeležbi: Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof

Izrek

Člen 27(2) in (3) Okvirnega sklepa Sveta 2002/584/PNZ z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2009/299/PNZ z dne 26. februarja 2009, je treba razlagati tako, da pravilo specialnosti iz odstavka 2 tega člena ne nasprotuje temu, da se osebi, na katero se nanaša prvi evropski nalog za prijetje, odvzame prostost zaradi dejanj, ki niso dejanja, zaradi katerih je bila na podlagi tega naloga predana, in ki so bila storjena pred temi dejanji, če je ta oseba prostovoljno zapustila ozemlje države članice izdaje prvega naloga in je bila v to državo ponovno predana na podlagi drugega evropskega naloga za prijetje, ki je bil po njenem odhodu izdan zaradi izvršitve prostostne kazni, ter če je v okviru tega drugega evropskega naloga za prijetje pravosodni organ, zadolžen za njegovo izvršitev, podal soglasje za razširitev pregona na dejanja, zaradi katerih je bil sprejet ukrep odvzema prostosti.

____________

1 UL C 230, 13.7.2020.