Language of document :

2020 m. rugsėjo 9 d. Sofiyski rayonen sad (Bulgarija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą baudžiamojoje byloje prieš HN

(Byla C-420/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Sofiyski rayonen sad

Kaltinamasis

HN

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar leidžiama 2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/343 dėl tam tikrų nekaltumo prezumpcijos ir teisės dalyvauti nagrinėjant baudžiamąją bylą teisme aspektų užtikrinimo1 8 straipsnio 1 dalyje numatytą kaltinamųjų teisę patiems dalyvauti nagrinėjant jų bylą teisme apriboti nacionalinės teisės nuostatomis, pagal kurias oficialiai kaltinamiems užsieniečiams galima nustatyti administracinį draudimą atvykti į šalį, kurioje vyksta baudžiamosios bylos nagrinėjimas, ir joje gyventi?

2.    Jei į pirmąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai: ar įvykdytos Direktyvos 2016/343 8 straipsnio 2 dalies a ir (arba) b punktuose nustatytos sąlygos dėl bylos nagrinėjimo teisme nedalyvaujant kaltinamam užsieniečiui, kai jis buvo tinkamai informuotas apie baudžiamąją bylą ir neatvykimo pasekmes ir jam atstovauja įgaliotas advokatas, kurį pasirinko kaltinamasis arba kurį paskyrė valstybė, tačiau jis pats negali atvykti į teismo posėdį, nes jam pagal administracinę procedūrą buvo nustatytas draudimas atvykti į šalį, kurioje vyksta baudžiamosios bylos nagrinėjimas, ir joje gyventi?

3.    Ar leidžiama Direktyvos 2016/343 8 straipsnio 1 dalyje numatytą kaltinamojo teisę dalyvauti nagrinėjant jo bylą teisme nacionalinės teisės nuostatomis transformuoti į šio asmens procesinę pareigą? Konkrečiai: ar valstybės narės taip užtikrintų aukštesnio lygio apsaugą, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 48 konstatuojamąją dalį, ar, priešingai, toks veikimo būdas būtų nesuderinamas su jos 35 konstatuojamąja dalimi, kurioje nurodyta, kad kaltinamojo teisė nėra absoliuti ir jos gali būti atsisakoma?

4.    Ar leidžiama, kad kaltinamasis aiškiai iš anksto per ikiteisminį tyrimą atsisakytų Direktyvos 2016/343 8 straipsnio 1 dalyje numatytos teisės pačiam dalyvauti nagrinėjant jo bylą, jei kaltinamasis buvo informuotas apie neatvykimo pasekmes?

____________

1 OL L 65, 2016, p. 1.