Language of document : ECLI:EU:C:2020:821


 


 Usnesení Soudního dvora (senátu rozhodujícího o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) ze dne 13. října 2020 – Abarca v. EUIPO

(věc C313/20 P)

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků – Článek 170b jednacího řádu Soudního dvora – Návrh neprokazující významnost otázky pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Nepřijatelnost kasačního opravného prostředku“

1.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Důkazní břemeno

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, článek 170b)

(viz bod 10)

2.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Návrh na uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku – Formální požadavky – Dosah

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 11–13)

3.      Kasační opravný prostředek – Režim předchozího uznávání přijatelnosti – Otázka významná pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva – Návrh na uznání přijatelnosti neprokazující významnost uvedené otázky – Neuznání přijatelnosti

(Statut Soudního dvora, článek 58a; jednací řád Soudního dvora, články 170a a 170b)

(viz body 14–16)

Výrok

1)

Kasační opravný prostředek je přijatelný.

2)

Společnost Abarca – Companhia de Seguros SA ponese vlastní náklady řízení.