Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 3. september 2020 – Viasat UK Ltd og Viasat Inc. mod Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge og Inmarsat Ventures SE

(Sag C-417/20)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i hovedsagen

Sagsøgere: Viasat UK Ltd og Viasat Inc.

Sagsøgte: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge og Inmarsat Ventures SE

Domstolen har ved kendelse af 8. oktober 2020 besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________