Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de tribunal de première instance francophone de Bruxelles (België) op 3 september 2020 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), Belgische Staat, Inmarsat Ventures SE

(Zaak C-417/20)

Procestaal: Frans

Verwijzende rechter

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partijen: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Verwerende partijen: Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT), Belgische Staat, Inmarsat Ventures SE

Bij beschikking van 8 oktober 2020 heeft de president van het Hof de doorhaling van de zaak gelast.

____________