Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 3. septembra 2020 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc./Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Zadeva C-417/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (prvostopenjsko frankofonsko sodišče v Bruslju, Belgija)

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Tožene stranke: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Sodišče je s sklepom z dne 8. oktobra 2020 odredilo izbris zadeve.

____________