Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgien) den 3 september 2020 – Viasat UK Ltd, Viasat Inc. mot Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

(Mål C-417/20)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parter i det nationella målet

Kärande: Viasat UK Ltd, Viasat Inc.

Svarande: Institut belge des services postaux et des télécommunications (IBPT), État belge, Inmarsat Ventures SE

Domstolens ordförande beslutade den 8 oktober 2020 att avskriva målet.

____________