Language of document :

Жалба, подадена на 29 юни 2020 г. от Bergslagernas Järnvaruaktiebolag срещу решението, постановено от Общия съд (първи състав) на 29 април 2020 г. по дело T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO — Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Инструмент за цепене на дърва)

(Дело C-284/20 P)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (представители: S. Kirschstein-Freund и B. Breitinger, Rechtsanwälte)

Друга страна в производството: Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

С определение от 6 октомври 2020 г. Съдът (състав по допускането на обжалване) не допусна обжалване по делото и разпореди Bergslagernas Järnvaruaktiebolag да понесе направените от него съдебни разноски.

____________