Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 29. června 2020 Bergslagernas Järnvaruaktiebolag proti rozsudku Tribunálu (prvního senátu) vydanému dne 29. dubna 2020 ve věci T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag v. EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Nástroj na štípání dřeva)

(Věc C-284/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (zástupci: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, Rechtsanwälte)

Další účastník řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Soudní dvůr (senát rozhodující o přijatelnosti kasačních opravných prostředků) usnesením ze dne 6. října 2020 rozhodl, že kasační opravný prostředek není přípustný a uložil Bergslagernas Järnvaruaktiebolag, aby nesla vlastní náklady řízení.

____________