Language of document :

Valitus, jonka Bergslagernas Järnvaruaktiebolag on tehnyt 29.6.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (ensimmäinen jaosto) asiassa T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag v. EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Puunhalkaisutyökalu), 29.4.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-284/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (edustajat: S. Kirschstein-Freund ja B. Breitinger, Rechtsanwälte)

Muu osapuoli: Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO)

Unionin tuomioistuin (valituslupajaosto) on 6.10.2020 antamallaan määräyksellä jättänyt valitusluvan myöntämättä ja määrännyt Bergslagernas Järnvaruaktiebolagin vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________