Language of document :

2020 m. birželio 29 d. Bergslagernas Järnvaruaktiebolag pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. balandžio 29 d. Bendrojo Teismo (pirmoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-73/19 Bergslagernas Järnvaruaktiebolag / EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Medienos skėlimo įrenginys)

(Byla C-284/20 P)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Apeliantė: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag, atstovaujama advokatų S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger

Kita proceso šalis: Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

2020 m. spalio 6 d. nutartimi Teisingumo Teismas (prašymus priimti apeliacinį skundą nagrinėjanti kolegija) nusprendė nepriimti nagrinėti apeliacinio skundo ir nurodė Bergslagernas Järnvaruaktiebolag padengti savo bylinėjimosi išlaidas.

____________