Language of document :

Pritožba, ki jo je 29. junija 2020 vložila Bergslagernas Järnvaruaktiebolag zoper sodbo Splošnega sodišča (prvi senat) z dne 29. aprila 2020 v zadevi T-73/19, Bergslagernas Järnvaruaktiebolag/EUIPO – Scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen (Orodje za cepljenje lesa)

(Zadeva C-284/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Bergslagernas Järnvaruaktiebolag (zastopnika: S. Kirschstein-Freund, B. Breitinger, Rechtsanwälte)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 6. oktobra 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in da družba Bergslagernas Järnvaruaktiebolag nosi svoje stroške.

____________