Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 15. rujna 2020. uputio Oberlandesgericht Wien (Austrija) – Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH/Strato AG

(predmet C-433/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Oberlandesgericht Wien

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Austro-Mechana Gesellschaft zur Wahrnehmung mechanisch-musikalischer Urheberrechte Gesellschaft mbH

Tuženik: Strato AG

Prethodna pitanja

Treba li pojam „na bilo koji medij” iz članka 5. stavka 2. točke (b) Direktive 2001/29/EZ1 tumačiti na način da pod time treba podrazumijevati i poslužitelje, koji su u posjedu trećih osoba koje fizičkim osobama (klijentima) za privatnu upotrebu (u svrhu koja nije ni izravno ni neizravno komercijalna) na tim poslužiteljima stavljaju na raspolaganje prostore za pohranu, kojima se klijenti, time što na njima pohranjuju sadržaje, koriste za reproduciranje (računalstvo u oblaku)?

U slučaju potvrdnog odgovora: Treba li odredbu navedenu u prvom pitanju tumačiti na način da se primjenjuje na nacionalni propis, prema kojem autor ima pravo na odgovarajuću naknadu (naknada za medije za pohranu),

-    ako treba, zbog prirode djela (koje je emitirano radiodifuzijom, stavljeno na raspolaganje javnosti ili se drži na mediju za pohranu koji je proizveden u svrhu prodaje) očekivati da će se ono reproducirati za osobnu ili privatnu uporabu, pri čemu se pohranjuje na „mediju za pohranu” bilo koje vrste koji je prikladan za takvo reproduciranje i koji je stavljen na nacionalno tržište u komercijalne svrhe”,

-    i ako se pri tome primjenjuje metoda pohrane opisana u prvom pitanju?

____________

1     Direktiva 2001/29/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2001. o usklađivanju određenih aspekata autorskog i srodnih prava u informacijskom društvu (SL 2001., L 167, str. 10.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 17., svezak 1., str. 119.)