Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 8. září 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg

(Věc C-419/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, zastoupená komplementářem, správcovskou společností F. Reyher Nchfg. mbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Předběžná otázka

Jedná se o porušení unijního práva jakožto podmínku nároku na úroky plynoucího z unijního práva, kterou stanovil Soudní dvůr Evropské unie, i tehdy, pokud orgán členského státu stanoví clo na základě unijního práva, avšak následně vnitrostátní soud konstatuje, že nejsou splněny skutkové podmínky pro jeho výběr?

____________