Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 8. september 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Hamburg

(Sag C-419/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, repræsenteret ved komplementar Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Sagsøgt: Hauptzollamt Hamburg

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der også en tilsidesættelse af EU-retten, der er en betingelse for det EU-retlige rentekrav, som Den Europæiske Unions Domstol har udviklet, såfremt en myndighed i en medlemsstat ved anvendelse af EU-retten fastsætter en afgift, men en ret i en medlemsstat senere fastslår, at de faktiske forudsætninger for opkrævningen af afgiften ikke foreligger?

____________