Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Finanzgericht Hamburg (Γερμανία) στις 8 Σεπτεμβρίου 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG κατά Hauptzollamt Hamburg

(Υπόθεση C-419/20)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Finanzgericht Hamburg

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Προσφεύγουσα: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, εκπροσωπούμενη από τον ετερόρρυθμο εταίρο Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Καθού: Hauptzollamt Hamburg

Προδικαστικό ερώτημα

Υφίσταται παραβίαση του δικαίου της Ένωσης, ως προϋπόθεση της διαμορφωθείσας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αξίωσης καταβολής τόκων βάσει του δικαίου της Ένωσης, και στην περίπτωση στην οποία αρχή κράτους μέλους βεβαιώνει φόρο κατ’ εφαρμογήν του δικαίου της Ένωσης, πλην όμως δικαστήριο κράτους μέλους διαπιστώνει εν συνεχεία ότι δεν συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις για την είσπραξη του φόρου;

____________