Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Finanzgericht Hamburg (Saksamaa) 8. septembril 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG versus Hauptzollamt Hamburg

(kohtuasi C-419/20)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Finanzgericht Hamburg

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, keda esindab täisosanik Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Vastustaja: Hauptzollamt Hamburg

Eelotsuse küsimus

Kas liidu õiguse rikkumisega, mis on Euroopa Kohtu poolt välja töötatud tingimus intressinõude esitamiseks liidu õiguse alusel, on tegemist ka olukorras, kus liikmesriigi asutus nõuab liidu õigusele tuginedes sisse maksu, kuid liikmesriigi kohus hiljem tuvastab, et maksu sissenõudmise faktilised tingimused ei ole täidetud?

____________