Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Finanzgericht Hamburg (Saksa) on esittänyt 8.9.2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Hamburg

(asia C-419/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Finanzgericht Hamburg

Pääasian asianosaiset

Kantaja: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, jota edustaa vastuunalaisena yhtiömiehenä hallinnointiyhtiö F. Reyher Nchfg. mbH

Vastaaja: Hauptzollamt Hamburg

Ennakkoratkaisukysymys

Onko kyse unionin oikeuden rikkomisesta, joka on unionin tuomioistuimen vahvistama edellytys unionin oikeuteen perustuvalle oikeudelle saada korkoa, myös silloin, kun jäsenvaltion viranomainen määrää maksettavaksi veron unionin oikeuden nojalla ja kun jäsenvaltion tuomioistuin toteaa myöhemmin, että veron kantamiselle asetetut tosiasialliset edellytykset eivät täyty?

____________