Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 8. rujna 2020. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(predmet C-419/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, koje zastupa komplementar Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Tuženik: Hauptzollamt Hamburg

Prethodno pitanje

Je li riječ o povredi prava Unije, kao uvjeta za ostvarenje prava na kamate koje je uređeno pravom Unije i koje je utvrdio Sud Europske unije, i u slučaju u kojem tijelo države članice odredi pristojbu u skladu s pravom Unije, ali sud države članice kasnije utvrdi da nisu ispunjeni materijalni uvjeti za naplatu pristojbe?

____________