Language of document :

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2020. szeptember 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG kontra Hauptzollamt Hamburg

(C-419/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: az F. Reyher Nchfg. mbH alapkezelő társaság beltag által képviselt F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG

Alperes: Hauptzollamt Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Akkor is fennáll-e az uniós jog megsértése mint az Európai Unió Bírósága által kialakított uniós jogi kamatigény feltétele, ha a tagállami hatóság vámot állapít meg az uniós jog alkalmazásával, a tagállami bíróság azonban később megállapítja, hogy nem állnak fenn a vám kivetésének ténybeli feltételei?

____________