Language of document :

2020 m. rugsėjo 8 d. Finanzgericht Hamburg (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg

(Byla C-419/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Hamburg

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, atstovaujama tikrosios narės Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Atsakovė: Hauptzollamt Hamburg

Prejudicinis klausimas

Ar Sąjungos teisės pažeidimas kaip sąlyga, kuriai esant, kaip yra nurodęs Europos Sąjungos Teisingumo Teismas, pagal Sąjungos teisę galima teikti reikalavimą sumokėti palūkanas, padaromas ir tuomet, kai valstybės narės institucija, taikydama Sąjungos teisę, nustato mokestį, tačiau valstybės narės teismas vėliau konstatuoja, kad neįvykdytos faktinės sąlygos mokesčiui rinkti?

____________