Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 8. septembrī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(Lieta C-419/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, ko pārstāv komplementārā dalībnieka pārvaldības sabiedrība F. Reyher Nchfg. mbH

Atbildētāja: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesību aktu pārkāpums kā nosacījums Eiropas Savienības Tiesas atvasinātajām tiesībām saņemt Savienības tiesībās balstītus procentu maksājumus ir noticis arī tad, ja dalībvalsts iestāde, piemērojot Savienības tiesību aktus, nosaka nodokli, savukārt dalībvalsts tiesa vēlāk konstatē, ka nav izpildīti faktiskie priekšnosacījumi nodokļa iekasēšanai?

____________