Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 8 september 2020 – F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Hamburg

(Zaak C-419/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door de beherend vennoot: Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Verwerende partij: Hauptzollamt Hamburg

Prejudiciële vraag

Is er van een schending van het Unierecht − als voorwaarde voor het door het Hof van Justitie van de Europese Unie ontwikkelde Unierechtelijke recht op rentevergoeding – ook sprake, wanneer een overheidsinstantie van een lidstaat overeenkomstig het Unierecht een heffing oplegt, maar een rechter van die lidstaat nadien vaststelt dat de feitelijke voorwaarden voor de inning van die heffing niet zijn vervuld?

____________