Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 8. septembra 2020 - F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Hamburg

(Zadeva C-419/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: F. Reyher Nchfg. GmbH & Co. KG, ki jo zastopa Komplementärin Verwaltungsgesellschaft F. Reyher Nchfg. mbH

Tožena stranka: Hauptzollamt Hamburg

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je kršitev prava Unije kot pogoj za pravico do obresti na podlagi prava Unije, ki jo je razvilo Sodišče Evropske unije, podana tudi, če organ države članice naloži dajatev na podlagi prava Unije, sodišče države članice pa pozneje ugotovi, da dejanski pogoji za naložitev dajatve niso izpolnjeni?

____________