Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 10. září 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG v. Hauptzollamt Kiel

(Věc C-427/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Žalovaný: Hauptzollamt Kiel

Předběžná otázka

Jedná se o porušení unijního práva jakožto podmínku nároku na úroky plynoucího z unijního práva, který stanovil Soudní dvůr Evropské unie, i tehdy, jestliže orgán členského státu stanoví clo v rozporu s platnými ustanoveními unijního práva a vnitrostátní soud konstatuje porušení tohoto práva?

____________