Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Finanzgericht Hamburg (Tyskland) den 10. september 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG mod Hauptzollamt Kiel

(Sag C-427/20)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Finanzgericht Hamburg

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Sagsøgt: Hauptzollamt Kiel

Præjudicielt spørgsmål

Foreligger der også en tilsidesættelse af EU-retten, der er en betingelse for det EU-retlige rentekrav, som Den Europæiske Unions Domstol har udviklet, såfremt en national myndighed i strid med EU-rettens bestemmelser fastsætter en afgift, og en ret i en medlemsstat fastslår denne tilsidesættelse af EU-retten?

____________