Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. rujna 2020. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

(predmet C-427/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Tuženik: Hauptzollamt Kiel

Prethodno pitanje

Je li riječ o povredi prava Unije, kao uvjeta za ostvarenje prava na kamate koje je uređeno pravom Unije i koje je utvrdio Sud Europske unije, i u slučaju u kojem tijelo države članice odredi pristojbu protivno odredbama prava Unije koje su na snazi, a sud države članice utvrdi povredu prava Unije?

____________