Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 10. septembrī iesniedza Finanzgericht Hamburg (Vācija) – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

(Lieta C-427/20)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Finanzgericht Hamburg

Pamatlietas puses

Prasītāja: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Atbildētāja: Hauptzollamt Kiel

Prejudiciālais jautājums

Vai Savienības tiesību aktu pārkāpums kā nosacījums Eiropas Savienības Tiesas atvasinātajām tiesībām saņemt Savienības tiesībās balstītus procentu maksājumus ir noticis arī tad, ja dalībvalsts iestāde, pārkāpjot spēkā esošus Savienības tiesību aktus, nosaka nodokli un dalībvalsts tiesa konstatē šo Savienības tiesību pārkāpumu?

____________