Language of document :

Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht Hamburg (Duitsland) op 10 september 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG / Hauptzollamt Kiel

(Zaak C-427/20)

Procestaal: Duits

Verwijzende rechter

Finanzgericht Hamburg

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Verwerende partij: Hauptzollamt Kiel

Prejudiciële vraag

Is er van een schending van het Unierecht − als voorwaarde voor het door het HvJEU ontwikkelde Unierechtelijke recht op rentevergoeding − ook sprake wanneer een overheidsinstantie van een lidstaat een heffing in strijd met rechtsgeldige bepalingen van het Unierecht oplegt en een rechter van een lidstaat deze schending van het Unierecht vaststelt?

____________