Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Finanzgericht Hamburg (Germania) la 10 septembrie 2020 – Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

(Cauza C-427/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Finanzgericht Hamburg

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Pârât: Hauptzollamt Kiel

Întrebarea preliminară

Există o încălcare a dreptului Uniunii, ca cerință impusă de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru existența dreptului la dobânzi prevăzut de dreptul Uniunii și în cazul în care o autoritate națională stabilește o taxă cu încălcarea dispozițiilor valide din dreptul Uniunii, iar o instanță națională constată această încălcare a dreptului Uniunii?

____________