Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Hamburg (Nemčija) 10. septembra 2020 - Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG/Hauptzollamt Kiel

(Zadeva C-427/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Flexi Montagetechnik GmbH & Co. KG

Tožena stranka: Hauptzollamt Kiel

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je kršitev prava Unije kot pogoj za pravico do obresti na podlagi prava Unije, ki jo je razvilo Sodišče Evropske unije, podana tudi, če organ države članice naloži dajatev v nasprotju s pravno veljavnimi določbami prava Unije, sodišče države članice pa ugotovi to kršitev prava Unije?

____________