Language of document :

Kasační opravný prostředek podaný dne 10. července 2020 Abarca – Companhia de Seguros SA proti rozsudku Tribunálu (šestého senátu) vydanému dne 29. dubna 2020 ve věci T-106/19, Abarca v. EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Věc C-313/20 P)

Jednací jazyk: angličtina

Účastníci řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Abarca – Companhia de Seguros SA (zástupci: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Další účastníci řízení: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví, Abanca Corporación Bancaria, SA

Usnesením ze dne 13. října 2020 rozhodl Soudní dvůr (senát, který rozhoduje o povolení kasačního opravného prostředku), že kasační opravný prostředek se nepovoluje a že společnost Abarca - Companhia de Seguros SA ponese vlastní náklady řízení.

____________