Language of document :

Abarca - Companhia de Seguros SA 10. juulil 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kuues koda) 29. aprilli 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-106/19: Abarca versus EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(kohtuasi C-313/20 P)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Apellant: Abarca – Companhia de Seguros SA (esindajad: advogado J. M. Pimenta ja advogada Á. Pinho)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO), Abanca Corporación Bancaria, SA

Euroopa Kohus (apellatsioonkaebuste menetlusse võtmise üle otsustav koda) otsustas 13. oktoobri 2020. aasta määrusega jätta apellatsioonkaebuse menetlusse võtmata ja jätta Abarca – Companhia de Seguros SA kohtukulud tema enda kanda.

____________