Language of document :

Appell ippreżentat fl-10 ta’ Lulju 2020 minn Abarca - Companhia de Seguros SA mis-sentenza mogħtija mill-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) fid-29 ta’ April 2020 fil-Kawża T-106/19 – Abarca vs EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Kawża C-313/20 P)

Lingwa tal-kawża: l-Ingliż

Partijiet

Appellant: Abarca – Companhia de Seguros SA (rappreżentanti: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Partijiet oħra fil-proċedura: L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea, Abanca Corporación Bancaria, SA

Permezz ta’ digriet tat-13 ta’ Ottubru 2020, il-Qorti tal-Ġustizzja (l-Awla tal-Ammissjoni tal-Appelli) iddeċidiet li l-appell ma huwiex ammess u kkundannat lil Abarca – Companhia de Seguros SA għall-ispejjeż rispettivi tagħha.

____________