Language of document :

Odvolanie podané 10. júla 2020: Abarca – Companhia de Seguros SA proti rozsudku Všeobecného súdu (šiesta komora) z 29. apríla 2020 vo veci T-106/19, Abarca/EUIPO – Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(vec C-313/20 P)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Odvolateľka: Abarca – Companhia de Seguros SA (v zastúpení: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Ďalší účastníci konania: Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo. Abanca Corporación Bancaria, SA

Uznesením z 13. októbra 2020 Súdny dvor (komora pre rozhodovanie o prijatí odvolaní) rozhodol, že odvolanie sa neprijíma a uložil Abarca – Companhia de Seguros SA znášať vlastné trovy konania.

____________