Language of document :

Pritožba, ki jo je 10. julija 2020 vložila Abarca - Companhia de Seguros SA zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 29. aprila 2020 v zadevi T-106/19, Abarca/EUIPO - Abanca Corporación Bancaria (ABARCA SEGUROS)

(Zadeva C-313/20 P)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Pritožnica: Abarca – Companhia de Seguros SA (zastopnika: J. M. Pimenta, advogado, Á. Pinho, advogada)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Abanca Corporación Bancaria, SA

Sodišče EU (senat za dopustitev pritožb) je s sklepom z dne 13. oktobra 2020 odločilo, da se pritožba ne dopusti in družbi Abarca – Companhia de Seguros SA naložilo plačilo njenih stroškov.

____________