Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Finanzgericht Hamburg (Německo) dne 7. září 2020 – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH v. Hauptzollamt Hamburg

(Věc C-415/20)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Finanzgericht Hamburg

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

Žalovaný: Hauptzollamt Hamburg

Předběžné otázky

Platí povinnost vrátit poplatky vybrané v rozporu s unijním právem včetně úroků, kterou členským státům stanoví unijní právo, i v případech, kdy důvodem jejich vrácení není rozpor jejich právního základu s unijním právem konstatovaný Soudním dvorem Evropské unie, nýbrž výklad (pod) položky kombinované nomenklatury provedený Soudním dvorem?

Lze zásady unijně právního nároku na úroky, který založil Soudní dvůr Evropské unie, přenést i na vyplacení vývozních náhrad, které orgán členského státu odmítl vyplatit v rozporu s unijním právem?

____________