Language of document :

A Finanzgericht Hamburg (Németország) által 2020. szeptember 7-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH kontra Hauptzollamt Hamburg

(C-415/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Finanzgericht Hamburg

Az alapeljárás felei

Felperes: Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH

Alperes: Hauptzollamt Hamburg

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az uniós jog alapján akkor is kötelesek-e a tagállamok a kamatokkal együtt visszafizetni az uniós jog megsértésével kivetett vámokat, ha a visszafizetés indokát nem az képezi, hogy a jogalap az Európai Unió Bíróságának megállapítása szerint sérti az uniós jogot, hanem az, hogy a Bíróság meghatározott módon értelmezte a Kombinált Nómenklatúra egyik vámtarifa(al)számát?

Olyan export-visszatérítések kifizetésére is alkalmazhatók-e az Európai Unió Bírósága által kialakított uniós jogi kamatigény elvei, amelyeket a tagállami hatóság az uniós jog megsértésével tagadott meg?

____________